Els camps de golf son exemples de paisatge mosaic, a on s’hi troben gespes, herbassars, llacs i boscos. Aquests ecosistemes estan fortament humanitzats i generen elevats costos de manteniment, moltes vegades degut al desconeixement del funcionament natural òptim.

Amb els projectes de renaturalització (rewilding) en camps de golf, ajudam a retornar l’entorn a l’estat natural. Ajudem a fer treballar la natura. A mes de crear un paisatge harmònic, oferim plaer al jugador, millor experiència de joc, reducció de costos en la gestió gràcies a l’equilibri dels ecosistemes.