• Regeneració d’aigües residuals. Filtres verdes, llacunatges…
  • . Creació de jardins amb aigües grises
  • . Control aigües d’escorrentia, disseny hidrològic de finques
  • . Problemes d’erosió i pèrdua de sòl
  • . Eficiencia en el reg i estalvi d’aigua