Renaturalització de camps Solars

La correcta restauració ecosistèmica dels camps solars permet una segona oportunitat a moltes espècies, tant animals com vegetals, oferint un lloc on instal·lar-se i poder-se desenvolupar. Entre les més beneficiades s’hi inclouen les estepàries, actualment amb una regressió molt accentuada de les seves poblacions.


Feines que desenvolupem:

  • Restauració i naturalització de l’àrea degradada.
  • Generació de biodiversitat: construcció de paisatge mosaic i de zones refugi per a la cria i l’alimentació de diferents espècies locals d’insectes, amfibis, rèptils, micro i macro mamífers i aus.
  • Potenciació d’espècies locals, principalment les que estan en regressió.
  • Eliminació de la fauna exòtica invasora.
  • Desenvolupament dels ODS 2030 (Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030), especialment ODS 15 i, de retruc, ODS 13, 11, 6, 3, 17.
Renaturalització de camps Solars