Camps de vinyes i fruiters

Treballem les característiques diferencials de cada camp agrícola, especialment camps de fruiters i vinyes per millorar-ne el rendiment i reduir-ne els costos de gestió. Des de la nostra filosofia de funcionament, creiem que la potenciació de la fauna i flora local poden tenir un paper clau per resoldre gran part de les problemàtiques que afecten els camps de cultiu.

Els canvis que proposem per regenerar les espècies autòctones ens ajudaran a estabilitzar els cultius, reduint-ne els costos en fitosanitaris i cooperant en la protecció de la biodiversitat de la zona.


Feines que desenvolupem:

  • Control integral de plagues, principalment de la Lobesia Botrana i la Empoasca Vitis.
  • Gestió de la fauna i flora de camps de cultius gestionats convencionalment o ecològicament.
  • Generació i integració de Paisatge Mosaic i Biodiversitat Global.
  • Eliminació de la fauna exòtica invasora.
  • Generació de mapes SIG per a turisme paisatgístic.
  • Desenvolupament dels ODS 2030 (Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030), especialment l’ODS 15 i, complementàriament, els ODS 13, 11, 6, 3, 17.
Camps de vinyes i fruiters