Camps de Golf

El principal objectiu que ens plantegem quan iniciem la gestió d’un camp de golf és estabilitzar-ne l’ecosistema. Aquest objectiu bàsic i que engloba tot el nostre treball dins el camp de golf l’implementem amb la màxima biodiversitat possible, punt imprescindible per aconseguir-ne un correcte funcionament.

A través d’aquest augment de la biodiversitat i de les millores fetes en la gestió ambiental i paisatgística aconseguirem disminuir els costos i temps de gestió, el control de plagues i, en definitiva crear zones de joc més resistents a canvis climàtics o econòmics. En paral·lel aconseguirem avançar en el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, concretament l’ODS 15.

L’altre pilar des del que pivota la nostra filosofia és la formació i assessorament dels Greenkeepers com a punt bàsic per afrontar aquests canvis conjuntament.


Feines que desenvolupem:

 • Auditories i assessoraments.
 • Formació per a Greenkeepers en Gestió Ambiental de Camps de Golf i d’estructuració integral de les Actuacions Anuals en Paisatgisme i Biodiversitat, on, quan i com actuar.
 • Millora de les qualitats ambientals i paisatgístiques.
 • Generació de biodiversitat global dins el camp.
 • Control integral de plagues, mosquits, “rosquilla” Mythimna unipuncta, genere Típula i talpons.
 • Potenciació d’espècies claus per el correcte funcionament de l’ecosistema golf.
 • Restauració d’ecosistemes degradats: zones humides, herbassars, zones forestals i arbustives.
 • Inclusió dins Xarxa Verda i Connectors Biològics del territori.
 • Extracció de la fauna exòtica invasora.
 • Visualització de mapes online.
 • Desenvolupament dels ODS 2030 (Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030), especialment l’ODS 15, i complementàriament ODS 14, 13, 11, 6, 3, 9, 12, 17.
Camps de Golf